Lista produktów producenta: SONETT

Główną motywację do tworzenia produktów linii Sonett stanowi troska i poczucie odpowiedzialności za wodę jako środowiska podtrzymującego życie na Ziemi. To właśnie woda jest głównym czynnikiem piorącym i czyszczącym. Przy pomocy łagodnych i w pełni degradowalnych surowców, takich jak czysto roślinne mydła, cukrowe środki powierzchniowo czynne i minerały jak soda lub silikaty, wzmacniamy zdolność wody do czyszczenia, jednocześnie wspomagając jej szybki powrót do naturalnego cyklu i odzyskanie w nim właściwego miejsca. Pranie i sprzątanie stanowią elementy kultury ze względu na korzyści przynoszące człowiekowi, lecz jednocześnie czynności te przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Postrzegamy nasz cel jako dążenie do stworzenia skutecznych środków umożliwiających wykonywanie czynności prania i sprzątania bez naruszania harmonii natury, a w szczególności wody.