Lista produktów producenta: Earth Friendly Products

EARTH FRIENDLY PRODUCTS jest marką ekologicznych środków czyszczących. Produkty są organiczne, stworzone wyłącznie z naturalnych i odnawialnych zasobów przyrody jakimi są rośliny i minerały, nie zawierają składników stosowanych w konwencjonalnych detergentach (chloru, amoniaku, fosforanów, formaldechydu czy pochodnych ropy naftowej). 

EARTH FRIENDLY PRODUCTS są WOLNE od następujących składników:
• Fenol Alkilowy,
• Amoniak,
• Octan Amylu,
• Składniki pochodzenia zwierzęcego (i badane na zwierzętach),
• Sztuczne (syntetyczne), zapachy / perfumy,
• Sztuczne (syntetyczne) barwniki,
• Chlorek,
• Benzen lub Benzyna,
• Bor,
• CFC i HCFC (freony),
• Chlor (kwas solny),
• TEA (trietanolamina), 
• MEA (monoetanoloamina),
• Dioksan lub eter dietylenowy.

Więcej