ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.

2. UWAGA! Klienci sklepu Friska Drogeria Naturalna, muszą być świadomi, że zwracany w ramach wykonywania prawa do odstąpienia od umowy towar podlega regulacjom ograniczeń wynikających z ustawy, a więc nie może być zwrócony w formie, która zgodnie z brzmieniem pkt 5 art. 38 ustawy o prawach konsumenta wyłącza jego ponowne zastosowanie w niepogorszonej formie. Klient rozumie, że zużycie danego produktu, naruszenie jego zapieczętowanej formy lub naruszenie właściwości, które wyłączają jego wyjściową formę podlega ewentualnemu zwrotowi w procedurze reklamacyjnej i po ewentualnym uwzględnieniu reklamacji, nie zaś w wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, ze względu na prawną konstrukcję tej instytucji

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

 a. w formie papierowej na adres podany poniżej

 b. w formie elektronicznej na adres: zwroty@friska.pl

4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego (link do formularza TUTAJ). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

ADRES DO WYSYŁI KORESPONDENCJI ORAZ ZWROTÓW:

FRISKA Drogeria Naturalna

ul. Kościelna 39A

60-537 Poznań

 

Po otrzymaniu zwracanych towarów dokonamy zwrotu kosztów na podane konto bankowe. Zwracamy koszt towarów oraz koszt ich dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).

 

DLA UŁATWIENIA PONIŻEJ PODAJEMY INSTRUKCJĘ, JAK NAJPROŚCIEJ PRZEPROWADZIĆ PROCEDURĘ ZWROTU TOWARU:

 

1. Pobierz formularz zwrotu dostępny TUTAJ

2. Wypełniony formularz wyślij na adres: zwroty@friska.pl (masz na to 14 dni od momentu odbioru paczki)

3. Wydrukuj wypełniony formularz i odeślij go razem ze zwracanym towarem na podany powyżej adres

4. Po odbiorze paczki przez nas czekaj na zwrot środków na podane w formularzu konto bankowe

 

Oczywiście nie musisz korzystać z naszego formularza, jednak będziemy wdzięczni jeśli się na to zdecydujesz. Znacznie ułatwi to nam zajęcie się Twoim zwrotem.

 

REKLAMACJE

 

Jeśli otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań, został uszkodzony w transporcie lub chcą go Państwo reklamować z jakiegokolwiek innego powodu prosimy o kontakt z nami na adres: reklamacje@friska.pl lub na nr telefonu: 731 816 336.

 

UWAGA! Jeśli Twoja paczka została uszkodzona w transporcie lub została naruszona taśma bezpieczeństwa, koniecznie sprawdź zawartość w obecności kuriera. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości należy spisać protokół szkodowy.

 

Szczegółówe informacje na temat zwrotów i postępowania reklamacyjengo znajdziesz w REGULAMINIE