#ZOSTANWDOMU i zrób wiosenne porządki z naszymi produktami! Do niedzieli wszystkie produkty z kategorii EKO-DOM z rabatem 15%.

KOD: WIOSNA15

OLE-NAC-053

Produkt nowy

Ostatnie egzemplarze!

NACOMI Olej z nasion bawełny rafinowany, 50 ml

13,90 zł

 • Pytanie o Produkt
 • Zapytaj o Produkt

  NACOMI Olej z nasion bawełny rafinowany, 50 ml

  NACOMI Olej z nasion bawełny rafinowany, 50 ml

  Głów­nie poleca się go do sto­so­wa­nia na skórę wraż­liwą i aler­giczną, jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wany jest do prze­su­szo­nych, łam­li­wych i spu­szo­nych wło­sów.

  Pojemność: 50 ml

  Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :

  * Wymagane pola

  Głów­nie poleca się go do sto­so­wa­nia na skórę wraż­liwą i aler­giczną, jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wany jest do prze­su­szo­nych, łam­li­wych i spu­szo­nych wło­sów.

  Pojemność: 50 ml

  Najbliższa wysyłka już
  Jutro 13:00

  Co to jest?

  Olej z nasion bawełny pozy­ski­wany jest z tło­cze­nia na zimno nasion bawełny indyj­skiej. Wysoka zawar­tość nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych powo­duje, że ma on inte­re­su­jące dzia­ła­nie w kosme­tyce. Lista zasto­so­wań i dzia­łań tego cudow­nego olejku jest bar­dzo długa.

  Skład i wła­ści­wo­ści:

  Olej z nasion bawełny to 100 % natu­ralny olej, bez żad­nych dodat­ków! Ma lekko żółty odcień, nie pach­nie i bar­dzo szybko się wch­ła­nia. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nie, a oprócz tego świet­nie spraw­dza się na koń­cówki wło­sów. Włosy z prze­su­szo­nych i łam­li­wych stają się sprę­ży­ste, lśniące i w końcu nawil­żone. Ma wła­ści­wo­ści zmięk­cza­jące, więc może być sto­so­wany rów­nież do pie­lę­gna­cji skó­rek paznokci.

  Wła­ści­wo­ści i zasto­so­wa­nie w kosme­tyce:

  • serum na łam­liwe, suche paznok­cie oraz na zmięk­cze­nie skó­rek

  • śro­dek zmięk­cza­jący do suchej, zro­go­wa­cia­łej skóry na sto­pach i dło­niach

  • maska do wło­sów przed umy­ciem, która nawilży, nada bla­sku i sprę­ży­sto­ści wło­som

  • zmniej­sza stany zapalne na skó­rze

  • bal­sam nawil­ża­jący do całego ciała

  • posiada wła­ści­wo­ści sil­nie nawil­ża­jące, odżyw­cze i rewi­ta­li­zu­jące.

  • do masażu całego ciała – dzia­ła­jąc prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nie

  • nie pozo­sta­wia tłu­stej war­stwy i nie zatyka porów.

  • dostar­cza całemu ciału war­to­ści odżyw­czych, wita­min i mine­ra­łów

  • doda­nie odro­biny do odżywki lub maseczki wzbo­gaca war­to­ści pie­lę­gna­cyjne

  • odży­wia nawet naj­bar­dziej prze­su­szoną skórę

  Jak uży­wać?

  Olej można sto­so­wać na koń­cówki wło­sów przed umy­ciem, jako maskę– od pół godziny do nawet całej nocy- w zależ­no­ści od potrzeby. Świet­nie spraw­dzi się z uciąż­li­wymi twar­dymi skór­kami wokół paznokci a także z twardą skórą na sto­pach. Wystar­czy wma­so­wać w skórę parę kro­pli i być przy tym sys­te­ma­tycz­nym!

  Cie­ka­wostki:

  Nasz olej z nasion bawełny jest rafi­no­wany, a to ozna­cza, że jest pozba­wiony nie­po­żą­da­nych sub­stan­cji takich jak: gos­sy­pol. W nasio­nach bawełny pełni on funk­cję obronną prze­ciwko insek­tom i zwie­rzę­tom rośli­no­żer­nym i mógłby jedy­nie nam zaszko­dzić.

  Produkt wegański TAK

  Opinie

  Napisz opinię

  NACOMI Olej z nasion bawełny rafinowany, 50 ml

  NACOMI Olej z nasion bawełny rafinowany, 50 ml

  Głów­nie poleca się go do sto­so­wa­nia na skórę wraż­liwą i aler­giczną, jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wany jest do prze­su­szo­nych, łam­li­wych i spu­szo­nych wło­sów.

  Pojemność: 50 ml

  30 innych produktów w tej samej kategorii:

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: